חשיבות מהנדס בניין בקבלת היתר בניה, מדריך קצר לקבלת היתר בנייה

מהנדס בניין ומשרד אדריכלים לקבלת היתר בניה וטופס 4

במדינת ישראל לא ניתן להתחיל פרויקט בנייה מבלי לקבל על כך אישור מהרשות המקומית. למעשה, בנייה בלתי חוקית מוגדרת כעבירה פלילית של כל המעורבים בדבר. לכן, אין שום אפשרות להימנע מההליך הבירוקרטי הסבוך שרק בסופו ייתנן ההיתר המתאים להתחלת הפרויקט. כפי שתבינו מייד, רק התקשרות להמשיך לקרוא חשיבות מהנדס בניין בקבלת היתר בניה, מדריך קצר לקבלת היתר בנייה